Amsterdam Wordt Steeds Internationaler

Amsterdam is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Naar verwachting zal Amsterdam rond 2032 rond de één miljoen inwoners hebben, met een verwachte groei van ruim tien duizend inwoners per jaar. Als we verder kijken naar waar die groei vandaan komt valt het volgende op:

Steeds meer Amsterdammers verhuizen naar een andere plek en het geboortecijfer in Amsterdam ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Hoe kan het dan dat Amsterdam toch zo hard groeit? Dat heeft voornamelijk met immigratie en expats te maken.

Dat heeft voornamelijk met immigratie en expats te maken.

Amsterdam is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Naar verwachting zal Amsterdam rond 2032 rond de één miljoen inwoners hebben, met een verwachte groei van ruim tien duizend inwoners per jaar. Als we verder kijken naar waar die groei vandaan komt valt het volgende op:

Steeds meer Amsterdammers verhuizen naar een andere plek en het geboortecijfer in Amsterdam ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Hoe kan het dan dat Amsterdam toch zo hard groeit? Dat heeft voornamelijk met immigratie en expats te maken.

Dat heeft voornamelijk met immigratie en expats te maken.

Immigratie

Amsterdam wordt steeds duurder en dat is een van de redenen dat veel Amsterdammers de stad verlaten. Maar steeds meer immigranten weten Amsterdam te vinden. Dat betekend dus dat de immigranten vaak hoger opgeleid zijn en een hoog inkomen hebben. Met de stijgende huizenprijzen kan het daarom voordeliger zijn om (tijdelijk) een woning te huren. Bij het verhuren aan immigranten houdt u dan ook met andere dingen rekening. Vaak omdat ze voor langere tijd, of misschien zelfs voor goed verhuizen naar Nederland, zullen ze ook eerder hun eigen meubels willen aanschaffen. Wat kunt u dan het beste doen in het geval van expats?

 

Expats

Expats zijn mensen die zich tijdelijk in ons land vestigen om te werken. Dat is vaak voor een groot bedrijf die kennis uit het buitenland halen. Vaak zijn expats hoger opgeleide mensen met een hoog inkomen. De exacte cijfers over het aantal expats in ons land zijn onbekend, maar naar schatting wonen er ongeveer zevenenvijftigduizend expats in Nederland. Het grootste gedeeld daarvan woont in Amsterdam.

Waarom trekken Expats naar Nederland

Eén van de redenen dat Nederland zo populair is onder expats zijn de gunstige financiële regelingen voor expats. Ze kunnen bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden rekenen op 30% belastingvrijstelling van hun salaris.

Daarnaast speelt onze acceptatie van multiculturele afkomst en tolerantie een rol. Bovendien spreken de meeste Nederlanders Engels waardoor de communicatie als goed en prettig wordt ervaren blijkt uit onderzoek van taalbureau Education First. Daaruit blijkt dat zo een 70% van de Nederlanders zich goed verstaanbaar kan maken in het Engels.

“Veel expats zijn vaak hoger opgeleid en komen daardoor ook vaak uit een hogere sociale klassen. “

Marc-Jan Zeillemaker

Verhuurmakelaar, woningverhuren.amsterdam

Groei van Internationale Bedrijven

Niet alleen voor expats is Nederland een gunstig land om te vestigen. Ook steeds meer internationale bedrijven vestigen zich in Nederland. De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency, onderdeel van Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) houdt zich bezig met het aantrekken van internationale bedrijven naar Nederland. De NFIA heeft aangegeven dat steeds meer bedrijven Nederland kiezen om zich hier te vestigen of uit te breiden. Ook heeft de NFIA aangegeven dat de Brexit ook een handje meehelpt in het overhalen om bedrijven in Nederland te laten vestigen.

Waar komen Expats voornamelijk vandaan

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het grootste deel van de expats die in Nederland verblijft uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, India en de Verenigde Staten komen. Ruim de helft van deze expats verblijven maximaal vijf jaar in Nederland.
Veel expats zijn zoals eerder genoemd vaak hoger opgeleid en komen daardoor ook vaak uit een hogere sociale klassen.

Verhuren aan Expats

Omdat expats vaak tijdelijk verblijven in Nederland wordt er weinig geïnvesteerd in onroerend goed. De expats hebben in eigen land vaak een huis die verhuurt wordt tijdens de periode dat ze hier in Nederland werken en wonen. Daarom zijn ze vaak opzoek naar een huurwoning. Dit wordt vaak ook middels de werkgever geregeld. Dat maakt dat expats daarom vaak betrouwbare huurders zijn.
Omdat expats tijdelijk blijven zullen ze ook eerder kiezen voor een gemeubileerde woning. Bij een goede baan hoort vaak ook een luxere levensstijl, dus is het ook aan te raden om een woning te verhuren die aan enige luxe voldoet.

 

Uw Woning Verhuren door Woningverhuren Amsterdam

Een groot deel van onze huurders is expat. Wij helpen u met het bepalen van de prijs, het aantrekken van een betrouwbare huurder en organiseren alle documenten. Dus wilt u gebruik maken van onze expertise en uw huis verhuren voor een eerlijke prijs en zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de huurders? Neem dan nu contact met ons op en wij helpen u!

 

 

Verdien geld met jouw huis en help anderen.