Illegale Woningverhuur Amsterdam

Illegaal verhuur van woningen komt voor in verschillende vormen. Woningen kunnen op onwettige wijze worden aangeboden, contracten kunnen onwettig zijn, maar methodes van verhuur kunnen niet zijn toegestaan.

Methodes van verhuur kunnen niet zijn toegestaan!

Er is een aantal regels in de wet vastgelegd omtrent het verhuren van een woning. Deze zijn enerzijds bedoeld om de woningmarkt eerlijk te houden tussen aanbieders onderling. Maar bovenal zijn deze regels er om er voor te zorgen dat iedereen aanspraak kan maken op een betaalbare woning en zorgenvrij wonen.

Verder zijn er ook regels gemaakt om een bepaald wooncomfort te waarborgen welke voornamelijk betrekking hebben op bijvoorbeeld onderhoudt van de woning (verloedering).

Illegaal verhuur van woningen komt voor in verschillende vormen. Woningen kunnen op onwettige wijze worden aangeboden, contracten kunnen onwettig zijn, maar sommige methodes van verhuur kunnen niet zijn toegestaan.

Sommige methodes van verhuur kunnen niet zijn toegestaan!

Er is een aantal regels in de wet vastgelegd omtrent het verhuren van een woning. Deze zijn enerzijds bedoeld om de woningmarkt eerlijk te houden tussen aanbieders onderling. Maar bovenal zijn deze regels er om er voor te zorgen dat iedereen aanspraak kan maken op een betaalbare woning en zorgenvrij wonen.

Verder zijn er ook regels gemaakt om een bepaald wooncomfort te waarborgen welke voornamelijk betrekking hebben op bijvoorbeeld onderhoudt van de woning (verloedering).

Wanneer is Woningverhuur Illegaal?

Een woning mag alleen verhuurt worden als het voldoet aan onder andere de volgende eisen:

  • De woning moet een eigen toegangsdeur hebben die op slot kan en bestaan uit tenminste een woonkamer en keuken.
  • Verder mag een woning verhuurt worden door huurders als er toestemming is van de verhuurder. In alle andere gevallen is de (onder)verhuur illegaal.
  • Bij verhuur mag er ook geen sprake zijn van overbewoning, met andere woorden, te veel mensen in één woning.
  • Er zijn regels omtrent veiligheid en hygiëne (brandveiligheid)

Verhuur van woningen die gebruikt worden voor de opslag, verkoop of productie van drugs is ook niet toegestaan. Dit kan zelfs gevolgen hebben wanneer de verhuurder hier niets van af weet.

Voorbeeld Illegaal Woningverhuur

Een voorbeeld van illegale verhuur is het doorverhuren met als doel winst maken (onderverhuren). De eigenaar is vaak niet op de hoogte hiervan.

Als u een woning huurt voor €500,- per maand en deze vervolgens doorverhuurt aan een derde partij voor €900,- dan kan de eigenaar het contract laten ontbinden en de (onder)huurders het pand uitzetten. De huurder die onderverhuurt kan een boete krijgen en de eigenaar van de woning kan een schadevergoeding eisen

Een ander voorbeeld van illegaal verhuur, is het verhuren van een woning als hotel zonder vergunningen. Als u een huis verhuurd aan bijvoorbeeld toeristen, dan heeft u daar een aparte vergunning voor nodig. Er zijn een aantal vormen van toeristisch verhuur.

Shortstay, B&B en hoofdzakelijk verhuur aan toeristen. Als er een te groot gedeelte van het huis wordt verhuurd of niet is ingericht voor de betreffende verblijfsduur of het bestemmingsplan van de woning is niet aangepast, dan kunnen hier hoge boetes voor worden gegeven.

“Verhuur van woningen die gebruikt worden voor de opslag, verkoop of productie van drugs is ook niet toegestaan. “

Marc-Jan Zeillemaker

Verhuurmakelaar, woningverhuren.amsterdam

Hoogte Boete illegale Verhuur

De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van de situatie. De maximale boete die opgelegd kan worden voor illegaal verhuur in Amsterdam is €83.000,-!

Een overzicht van de boetes kunt u terug vinden op de website van de gemeente van Amsterdam. Vaak wordt de boete hoger wanneer er sprake is van herhaling. Naast de boete kan winst die is gemaakt met het doorverhuren ook worden afgeroomd.

Waarom zijn de Boetes voor Illegaal Verhuur zo hoog?

De overheid wil streng optreden tegen illegaal verhuur. Veel sociale huurwoningen, die bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen, worden illegaal onderverhuurd voor een veel hogere prijs. De woning komt dus niet terecht bij mensen die het nodig hebben. Voor sociale huurwoning zijn vaak ook wachtlijsten die zo alleen maar verder oplopen. Het is bijvoorbeeld ook niet toegestaan om een sociale huurwoning “door te geven” aan familie of vrienden.

Gevolgen voor de Onderhuurder bij illegale Verhuur

De onderhuurder is niet aansprakelijk bij illegaal verhuur. Alleen de huurder en de eigenaar van het pand kunnen worden beboet. Wel kan de onderhuurder uit de woning worden gezet. Als onderhuurder kunt u wel een vergoeding eisen van de huurder, want het contract is ondanks de illegale onderverhuur wel geldig.

Vermoed u illegale verhuur? Dan kunt u dat melden bij meld.nl

Hoe kan ik veilig Verhuren?

Wilt u zeker weten of u voldoet aan de juiste eisen om te verhuren? Wilt u het proces van verhuren zo soepel mogelijk laten verlopen? Wij kunnen u daarbij helpen!

Onze specialisten gebruiken hun specifieke kennis en jarenlange ervaring om waterdichte contracten op te stellen en de huurders grondig te controleren. Door goede controles en heldere afspraken helpen wij u zorgeloos uw woning te verhuren.

Neem nu contact met ons op en maak een afspraak.

Verdien geld met jouw huis en help anderen.