Wat gaat er Veranderen Op de Amsterdamse Woningmarkt

Er is   en de daardoor stijgende prijzen. Er gaat geen dag voorbij of er staat een artikel over hypotheekrentes, woningtekorten of huurprijzen in de kranten en bladen.

De trend van deze artikelen is vaak dat wonen in Amsterdam te duur is en dat hier iets aan moet worden gedaan.

 

Als verhuurder kan dit natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. Wij willen u graag helpen goed voorbereid te zijn op eventuele veranderingen. In dit artikel leest u wat er wel en niet gaat veranderen en wat dit voor u betekent.

 

De Gevolgen van stijgende Woningprijzen (Huur en Koop) in Amsterdam

De woningmarkt in Amsterdam blijft heet en dit zorgt voor hogere koopprijzen en hogere huurprijzen. Hierdoor wordt de stad minder goed betaalbaar en veel mensen zijn hier niet blij.

De stijging is een eenvoudig gevolg van vraag en aanbod. De vraag is veel hoger dan het aanbod, dus blijven de prijzen stijgen. U kunt dan ook zeer aantrekkelijk rendementen halen wanneer u een woning in Amsterdam verhuurt!

Doordat de prijzen hoger worden, wordt er echter wel steeds meer gemopperd op de stijging. Als verhuurder heeft u van dit gemopper weinig last, veranderingen in regelgeving kunnen wel veel invloed hebben.

De focus van de onvrede ligt echter vooral op zakelijke verhuurder, denk hierbij aan bedrijven of investeerders die grote partijen huizen kopen/verkopen/verhuren.

 

Welke Veranderingen worden er Besproken?

  1. Hogere overdrachtsbelasting

Bij het verkopen van een huis wordt er overdrachtsbelasting betaald. Deze is momenteel 2%. Wanneer een huis binnen 12 maanden wordt verkocht, dan hoeft deze belasting niet te worden betaald. Beleggers weten hier vaak gebruik van te maken. Dat betekent dat iemand die een huis koopt om er zelf in wonen wel belasting betaald en een snelle investeerder niet.

Dit is voor de overheid niet wenselijk, daarom zijn er plannen om deze regeling aan te passen.

Dit heeft voor u als particuliere verhuurder geen gevolgen!

  2. Het koppelen van Huurprijzen aan de WOZ

De overheid spreekt over een nieuwe wet die de huurprijs aan de WOZ koppelt. Hierdoor mag de huurprijs niet harder stijgen dan de WOZ. De regel kan plaatselijk wel of niet worden toegepast. Op de Amsterdamse woningmarkt heeft deze regel waarschijnlijk weinig effect. De koopprijs van woningen stijgt, dus de WOZ ook. Hierdoor blijft het mogelijk dat ook de huurprijzen stijgen.

Deze regel heeft voor particuliere verhuurders dus geen gevolgen

“U kunt dan ook zeer aantrekkelijk rendementen halen wanneer u een woning in Amsterdam verhuurt!”

Marc-Jan Zeillemaker

Verhuurmakelaar, woningverhuren.amsterdam

  3. Meer nieuwe woningen Bouwen

Met een tekort van een kwart miljoen woningen (250.000!) is bijbouwen voorlopig geen effectieve maatregel. Zeker nu de stikstofcrisis het bijbouwen ook nog eens sterk vertraagd. Met de gigantische tekorten aan woningen in Amsterdam, zal bijbouwen voorlopig geen effect op de prijzen hebben.

Deze aanpak heeft weinig tot geen gevolgen voor de particuliere verhuurder

  4. Verplicht wonen in eigen huis

Dit is een idee om de beleggers tegen te gaan. Wanneer iemand een huis in Amsterdam koopt, dan moet deze persoon hier ook gaan wonen. Hier zitten echter heel veel juridische haken en ogen aan.

Immers, gaat de overheid nu voorschrijven wat mensen met hun bezit moeten doen?

Deze regel zal dan waarschijnlijk gaan gelden voor bedrijven of investeringsfondsen.

Als particuliere verhuurder heeft u geen last van deze regel (die ook nog lang niet is ingevoerd en er waarschijnlijk zelfs niet komt)

  5. Aanpak van Scheefwonen

Scheefwonen gebeurt in de sociale sector. Met scheefwonen wordt bedoeld dat mensen met een te hoog inkomen, toch in een sociale huurwoning gaan wonen.

De overheid wil hier regels gaan invoeren om dit tegen te gaan. Wanneer u een tweede huis of appartement verhuurt, dan gebeurt dit in de vrije sector. Deze regel heeft dus geen betrekking op verhuur van woningen door particulieren. Sterker nog, door het tegengaan van scheefhuurders zouden er juist meer mensen in de vrije sector gaan huren.

Deze aanpak heeft eerder voordeel dan nadeel voor particuliere verhuurders.

Alle Seinen blijven op Groen voor het Verhuren van Woningen in Amsterdam

De overheid wil dus ingrijpen maar richt zich op bedrijven en grote beleggers. Mensen met één of meerdere woningen in de verhuur hebben hier weinig tot geen last van.

Onze cliënten blijven dan ook zeer mooie rendementen behalen!

Wanneer u behoefte hebt aan meer informatie of misschien hulp bij het verhuren, dan zijn wij altijd goed bereikbaar voor advies of hulp.

 

 

Verdien geld met jouw huis en help anderen.