Wetgeving omtrent WoningVerhuur

Regels omtrent (ver)huren van woningen kunnen lastig te doorgronden zijn voor mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn. Omdat wij ruime expertise hebben op de Amsterdamse verhuurmarkt, willen we een aantal regels toelichten. Omdat de regels zo uitgebreid zijn, raden wij altijd aan om een expert te raadplegen. Dit vermindert de kans dat u voor nare verrassingen komt te staan.

De wetgeving rondom het onderwerp van woningverhuur is dus erg complex. De reden hiervoor is dat er er twee grote belangen met dit onderwerp gemoeid zijn.

Belang Verhuurder: Het recht van Eigendom

Allereerst is er het recht van eigendom van de eigenaar, een van de meest belangrijke rechten uit onze maatschappij. Dit eigendom moet dus goed beschermd worden in de wetgeving.

Belang Huurder: Het recht op Onderdak

Naast het recht op eigendom, is er het recht op onderdak. Iemand die rekent op een dak boven zijn hoofd, is hiervan afhankelijk. Het is daarom ook belangrijk om dit recht te beschermen.

Een nadeel van deze beide rechten is dat zij vaak op gespannen voet staan. De verhuurder wil graag zo flexibel mogelijk verhuren terwijl de huurder zekerheid wil. Andersom wil ook graag de huurder verzekerd zijn van een continue bezetting van de woning en wil een huurder ook de mogelijkheid hebben om (snel) te kunnen verhuizen.

De wetten en regels die beide betrokkenen beschermen, zorgen dan ook voor een web van voorschriften en reglementen. 

Meerdere wetgevende partijen

Om de situatie nog complexer te maken: De gemeente, de provincie en de landelijke overheid hebben allemaal eigen regels die betrekking hebben op de (ver)huur van woningen.

Regelgeving van Banken en VVE’s

Ook de bank als hypotheekverstrekker en de Vereniging van Eigenaren als medebewoners kunnen soms regels opstellen die invloed hebben op het verhuren van uw woning. De bank kan dit verbieden omdat zij bang zijn dat hun onderpand in waarde verminderd.

Ook VVE kunnen tegen verhuur zijn omdat dit onbekende nieuwe bewoners kan betekenen. Om mogelijke overlast te voorkomen, hebben sommige VVE strenge regels die het verhuren van een woning lastig maken.

Wij raden altijd aan om een expert de situatie te laten beoordelen!

U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen voor hulp wanneer regels onduidelijk zijn.

Wet Doorstroming Huurmarkt 

Meer flexibiliteit voor Verhuurders

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht geworden. Deze wetswijziging maakt het mogelijk om huurovereenkomsten voor een bepaalde tijd af te sluiten. Deze contracten worden na de het verstrijken van de overeengekomen periode, automatisch beëindigt.

Dit betekent dat er geen procedure of rechter aan te pas hoeft te komen. Deze wet geeft verhuurders meer flexibiliteit en meer mogelijkheden om een woning voor een bepaalde periode te verhuren.

Maximaal 2 jaar

De wet stelt eisen aan de maximale duur van het huurcontract voor bepaalde tijd.  De Wet Doorstroming Huurmarkt biedt enkel ruimte voor contracten met een bepaalde tijd van maximaal 2 jaar. Wanneer een huurder na het verstrijken van deze termijn nog in de woning blijft zitten, dan treed er huurbescherming op. Dit gebeurt alleen wanneer u toestemming geeft voor het doorlopen van het huurcontract. 

Aanvullende gemeentelijke wetgeving

Maximaal twee woning delers

Een aanvullende voorwaarde is dat de woning niet met meer dan twee personen die geen familie zijn, mag worden gedeeld. Dit betekent dat dus maximaal twee woningdelers de woning mogen betrekken. Soms wordt door de gemeente Amsterdam hier een vergunning voor verleend. In dat geval is een groter aantal woningdelers wel toegestaan. De gemeente Diemen heeft hiervoor nog geen regels van toepassing.

Regels omtrent tijdelijke huur

Het is toegestaan om een woning tijdelijk te verhuren. Belangrijk om te weten hierbij is dat wij een minimale periode van 6 maanden hanteren. De reden hiervoor is dat u als woningeigenaar dan ontkomt aan de “short-stay” regeling of vakantie verhuur.

Deze beide vormen van verhuur vereisen extra vergunningen.

De wetgeving is dus complex en verandert regelmatig

Regels op de verhuurmarkt zijn er zowel voor woningeigenaren als voor woninghuurders. Door de soms tegengestelde belangen, zijn er veel en complexe regels nodig. Het niet goed opstellen van contracten of het niet op de juiste wijze verhuren van een woning kan dan ook zeer grote gevolgen hebben.

Zonder clausules is het mogelijk dat een huurder bijna niet meer uit uw woning te krijgen is. Ook moeten er rechtsgeldige afspraken zijn over de verplichtingen van de huurder en wat de consequenties zijn wanneer de huurder deze niet nakomt.

Maak niet de fout om door het overzien van één regeltje, jarenlang op de blaren te moeten zitten. Wij helpen u graag met een sluitend contract en de best mogelijke afspraken. Doordat wij al jaren op de Amsterdamse woningmarkt opereren, bent u vaak met onze service zelfs nog goedkoper uit dan wanneer u zelf uw huis probeert te verhuren.

U kunt altijd bellen of mailen voor een vrijblijvend gesprek. Wij denken heel graag met u mee!

Hulp van een Expert in Amsterdamse Woning Verhuur?